Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2022

Dotace na tepelné čerpadlo KROK za KROKEM

Obrázek
Jak požádat o dotaci Výhradně přes internet, přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Dotace KROK ZA KROKEM Pokud jste kamarád s počítačem, zvládnete podání žádosti svépomocí. Pokud se o žádost nechcete starat, je možné oslovit odborníka např. " Energetického specialistu " ze svého okolí. Seznam najdete zde. zřídit si e-identitu – musí být vedena na Vlastníka nemovitosti = žadatele. kód k  e-identitě předáte tomu, kdo za vás vše vyřídí – dle KROKU 3 návodu uveďte, zdali jste již čerpali dotaci na výměnu zdroje tepla, pokud ano uveďte přesné datum čerpání dotace. Dále si připravte tyto doklady potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele (účet musí být veden pouze na vás, tedy žadatele dotace – doložte jakýkoli dokument, kde bude jasně uvedeno celé jméno, číslo bank. účtu) Státní fond životního prostředí vyžaduje tento dokument pro ověření vlastníka bank. účtu, aby byla vyplacena opravdu na žada

Dotace na tepelná čerpadla

Obrázek
Nová zelená úsporám je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy. Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč tepelné čerpadlo vzduch x vzduch pro vytápění – 60 000 Kč Podrobný návod KROK za KROKEM jak na dotaci NZÚ najdete v tomto článku našeho blogu KOTLÍKOVÁ DOTACE Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný čistý příjem na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek). Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové. Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat

Povinnost kontroly těsnosti chladivových okruhů

Obrázek
Přemýšlíte, zda zvolit tepelné čerpadlo vzduch-voda ve variantě monoblok nebo split? Při rozhodování byste měli vzít v úvahu méně známé aspekty. Často se tvrdí, že tepelná čerpadla jsou prakticky bezúdržbová. Například mnoho majitelů plynových kotlů na ně přechází z důvodu, že nechtějí platit pravidelné kontroly kotlů a revize spalinových cest, které celý provoz plynového kotle zdražují a často jsou nuceni si vzít pracovní volno pro návštěvu každého technika.  Zdánlivá bezúdržbovou tepelného čerpadla však není zcela pravdivá. V některých případech instalací tepelných čerpadel je třeba počítat s pravidelnými kontrolami těsnosti chladivového okruhu.  Dne 1. ledna 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, které mění způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti.  Dříve se stanovovala hranice pro povinné kontroly těsnosti dle hmotnosti použitého chladiva a současně dle typu zařízení. Ta se dělila na zařízení s otevřeným chladi

Bezplatné poradny EKIS

Obrázek
Energetické konzultační a informační středisko Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům.   Refsite Podcast. Rozhovor s Ing. Davidem Staňkem o tom jak probíhají  EKIS konzultace . Obraťte se na kvalifikované odborníky garantované Ministerstvem průmyslu a obchodu a zdarma s nimi konzultujte své dotazy. Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství o úsporách energie. Energetičtí specialisté zdarma poradí od výběru úsporného osvětlení přes vhodné zateplení, správné vytápění, plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky úsporných staveb. Pomohou také s dotacemi, tvorbou dotační žádosti i další administrativou pro získání dotace. Na EKIS odborníky se může obrátit opravdu každý – občané, podnikatelé a firmy i zástupci obcí, měst a krajů. Zde najdete seznam všech

Nabídka pro partnery Refsite

Obrázek
Nabídka nejen EDUkativního obsahu pro firmy Portál Refsite je svým zaměřením a obsahem určen především pro koncové zákazníky a zájemce o nové technologie. Některé firmy chtějí v rámci svého profilu nejen  prezentovat své realizace, reference a portfolio , ale také předat koncovým zákazníkům více informací. Pravdou je, že veškeré informace se dají  v současné době na internetu dohledat .  Není nad to mít vše na jednom místě   přehledně a uceleně . Zákazníci mají v této uspěchané době omezený čas hledat informace. Každá firma má své unikátní webové prezentace a někdy je komplikované informace dohledat. Firmy mají také řadu zajímavých informací na portálech třetích stran.  "Proč to tedy vše nesjednotit a nenabídnout zákazníkovi přehledný rozcestník" Vedle hodnocení a recenzí produktů a partnerských realizačních firem je možné nabídnout koncovým zákazníkům následující obsah : Edukativní videa Do profilu je možné vložit nejen link na váš  Youtube kanál či jiný zdroj videii, ale