Dotace na tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám

je určena pro všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů, rekreační objekty s trvalým pobytem osob a bytové domy. Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

  • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
  • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
  • tepelné čerpadlo vzduch x vzduch pro vytápění – 60 000 Kč
Podrobný návod KROK za KROKEM jak na dotaci NZÚ najdete v tomto článku našeho blogu

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Kotlíková dotace je nově určena pro nízkopříjmové domácnosti, ve kterých byl v roce 2020 průměrný čistý příjem na jednoho člena maximálně 170 900 Kč (zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek). Příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové.

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem?

  • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti)
  • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
  • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
  • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
  • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Na tepelné čerpadlo lze získat v tomto programu až 95 % způsobilých výdajů. Stále je takto podpořena výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. Maximální částka dotace činí 130.000,- Kč.


Edukativní partneři Refsite:


 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Bezplatné poradny EKIS