Povinnost kontroly těsnosti chladivových okruhů


Přemýšlíte, zda zvolit tepelné čerpadlo vzduch-voda ve variantě monoblok nebo split? Při rozhodování byste měli vzít v úvahu méně známé aspekty.


Často se tvrdí, že tepelná čerpadla jsou prakticky bezúdržbová. Například mnoho majitelů plynových kotlů na ně přechází z důvodu, že nechtějí platit pravidelné kontroly kotlů a revize spalinových cest, které celý provoz plynového kotle zdražují a často jsou nuceni si vzít pracovní volno pro návštěvu každého technika. 

Zdánlivá bezúdržbovou tepelného čerpadla však není zcela pravdivá. V některých případech instalací tepelných čerpadel je třeba počítat s pravidelnými kontrolami těsnosti chladivového okruhu. 

Dne 1. ledna 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, které mění způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. 
Dříve se stanovovala hranice pro povinné kontroly těsnosti dle hmotnosti použitého chladiva a současně dle typu zařízení. Ta se dělila na zařízení s otevřeným chladivovým okruhem plněným až při instalaci zařízení (především split tepelná čerpadla), případně přednaplněná (nehermeticky uzavřená zařízení) a na zařízení hermeticky uzavřená z výroby (monoblok tepelná čerpadla). 

Do 3 kg fluorovaného chladiva nebyla u zařízení s otevřeným okruhem kontrola povinná. U zařízení hermeticky uzavřených byl tento limit mírnější a to do 6 kg chladiva. 
Nově se limity pro povinné kontroly stanovují na základě tzv. ekvivalentní hmotnosti CO2 (CO2-eq), kterou je možné vypočítat z ukazatele GWP (Global Warming Potential – ukazatel vlivu na globální oteplování). Hodnoty těchto veličin by měl uvádět každý výrobce tepelného čerpadla v technickém listu. 

Hodnoty GWP jsou stanoveny tabulkově pro každý druh chladiva zvlášť, například pro chladivo R410A je hodnota GWP 2088 [-] a pro chladivo R32 je hodnota GWP 675 [-]. Čím je hodnota GWP vyšší, tím vyšší riziko chladivo představuje pro globální oteplování (při jeho úniku do přírody). Z toho plyne, že například chladivo R32 je v případě úniku k přírodě šetrnější než R410A. 

Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva. Tato hodnota je platná pro zařízení plněná chladivem až dodatečně, typicky split tepelná čerpadla. Pro tepelná čerpadla typu monoblok (hermeticky uzavřená) je stanoven limit 10 tun ekvivalentu CO2. 

Při pohledu na sortiment výrobců monobloků je většina modelů pro běžné instalace v rodinných domech pod tímto limitem a tudíž povinné kontroly se na ně nevztahují. Z tohoto pohledu jsou monobloky víceméně jistotou, že kontroly nebudou třeba. 
Pozor je však nutné dávat u tepelných čerpadel typu split, kde je venkovní jednotka propojena s vnitřní jednotkou chladivovým potrubím. Zde bývají bez povinnosti kontroly pouze ta méně výkonná. U výkonnějších modelů bývá již kontrola těsnosti povinností. 

Kupující by si tedy měl předem ověřit jaké množství ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva má konkrétní split model a zda se na něj následně budou vztahovat pravidelné kontroly. 
U zařízení (uzavřených nehermeticky) s obsahem chladiva od 5 do 50 tun ekvivalentu CO2 a bez systému automatické detekce úniku chladiva, je kontrola těsnosti povinná každých 12 měsíců. V případě, že zařízení má systém automatické detekce úniku chladiva, je četnost kontroly každých 24 měsíců. 

Uvedené limity a případné kontroly se samozřejmě vztahují i na jiné typy tepelných čerpadel (např. země-voda), klimatizace a další zařízení obsahující chladiva. 

Pavel Ambrozek (4. 2. 2022)

Populární příspěvky z tohoto blogu

Dotace na tepelná čerpadla

Dotace na tepelné čerpadlo KROK za KROKEM