Dotace na tepelné čerpadlo KROK za KROKEM


Jak požádat o dotaci

Výhradně přes internet, přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Dotace KROK ZA KROKEM

 1. Pokud jste kamarád s počítačem, zvládnete podání žádosti svépomocí. Pokud se o žádost nechcete starat, je možné oslovit odborníka např. "Energetického specialistu" ze svého okolí. Seznam najdete zde.
 2. zřídit si e-identitu musí být vedena na Vlastníka nemovitosti = žadatele.
 3. kód k e-identitě předáte tomu, kdo za vás vše vyřídí – dle KROKU 3 návodu
 4. uveďte, zdali jste již čerpali dotaci na výměnu zdroje tepla, pokud ano uveďte přesné datum čerpání dotace.

Dále si připravte tyto doklady

 • potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele (účet musí být veden pouze na vás, tedy žadatele dotace – doložte jakýkoli dokument, kde bude jasně uvedeno celé jméno, číslo bank. účtu)
Státní fond životního prostředí vyžaduje tento dokument pro ověření vlastníka bank. účtu, aby byla vyplacena opravdu na žadatele.
 • fotodokumentaci původního hlavního zdroje tepla vytápění – s viditelným napojením na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso
 • doklad o tech. kontrole spalovacího zdroje na pevná paliva – týká se pouze nevyhovujících spalinových zdrojů
 • doklad o ekologické likvidaci kotle – týká se pouze kotle na tuhá paliva nesplňující min. 3. emisní třídu

Po instalaci zdroje:

 • fotodokumentaci nového hlavního zdroje tepla vytápění + energetického štítku
 • zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – prosím požádejte realizační firmu o vyplnění protokolu v příloze mailu, jedná se o povinný doklad nařízený Státním fondem životního prostředí
 • faktury za realizaci – musí být vystaveny na žadatele a musí být uvedeno místo realizace
 • potvrzení o platbách za realizaci TČ – např. výpisem z účtu.
 • uvést počet osob v domácnosti
 • uvést původní/stávající zdroj ohřevu teplé vody


Chceteli s postupem poradit, kontaktujte mne
Ing. Petr Kotek, Ph.D.
775 665 128
petr.kotek@refsite.info
energetický auditor
autorizovaný projektant ČKAITEdukativní partneři Refsite:


 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Dotace na tepelná čerpadla

Bezplatné poradny EKIS